2016-03-23 Träkvista skola | Utbildning och barnomsorg

Träkvista skola inspirerar Västerås

Träkvista skola tog i tisdags emot studiebesök från Nybyggeskolan i Västerås.

Fem lärare och två skolledare tog del av Träkvista skolas framgångsrika arbetssätt med "Sammanhållen tid" för elev och lärare.

De fick lyssna på och diskutera med lärare som presenterade sin arbetsmodell med längre arbetspass i undervisningen samt genomföra intervjuer med skolans elever.

Gästerna var mycket positiva till mottagande och presentation. Besöket var ett led i Nybyggeskolans utvecklingsarbete mot en skolorganisation där "Sammanhållen tid" ligger som grund.