2020-03-16 Skola | Kultur och fritid | Vuxenutbildning | Kommun och politik | Skola/Förskola | Trafik | Trafik och infrastruktur | Info | Fritidsgårdarnas-Fritidsklubb | Ung i ekerö

Trygghetsundersökning Brommaplan

Hur vill du att Brommaplan ska utvecklas till en tryggare och mer levande plats? Tyck till i vår enkätundersökning.

Stockholms stad ska genomföra insatser för att öka trivseln och tryggheten kring Brommaplan. Vi behöver veta vad du tycker!

Genom att svara på denna enkät bidrar du till att påverka hur det fortsätta arbetet ska genomföras. Du kan svara till och med den 23 mars.

Tyck till i enkäten här 

Tack för din medverkan!