2020-04-07 Natur och miljö | Bygga, bo och miljö | Info

Tvätta bilen miljövänligt!

Tvätta bilen

Just nu på våren är det många som väljer att tvätta bilen hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och tusentals ton av miljöfarliga ämnen hamnar sedan i våra bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

1. Tvätta din bil i en biltvätt
Åk till en modern biltvättsanläggning med automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. Där renas avloppsvattnet. Och välj gärna en miljömärkt biltvätt.

2. Använd miljömärkta produkter
En stor del av de farliga ämnen kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Det finns miljömärkta produkter som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvatten från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för både människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det ut i närmaste vattendrag eller i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Läs mer här

Bild: Miljösamverkan Västra Götaland