2019-03-28 Info

Under 2019 och 2020 anlägger Ekerö Vasa Värme nytt fjärrvärmesystem på Ekerö

Anläggningsarbetena påbörjas i april 2019 med arbeten i, längs och kring Bryggavägen och sydöstra delen av Tappströmsvägen.

I denna första etapp läggs fjärrvärmeledningar mellan Brygga industriområde (den blivande värmeverkstomten invid reningsverket) och fram till Tappströmsskolan.

Läs mer på Ekerö Vasa Värmes hemsida