2018-12-13 Trafik och infrastruktur | Info

Undersökning av rötter i Drottningholm

Tidigare i veckan genomförde Trafikverket en undersökning av rötterna på några av träden i utkanten av Drottningholmsparken.

I utkanten av Drottningholmsparken har Trafikverket just avslutat en undersökning, eller en så kallad rotkartering, av några av lindarna i allén närmast Drottningholmsbron. 

För att ta reda på hur trädens rötter växer suger man först upp jorden med hjälp av en stor sug. På det viset blir rötterna synliga och vi kan undersöka hur de växer under marken. Därigenom minimeras risken för att träden ska skadas när arbetet påbörjas med breddningen av Ekerövägen genom just det här området. När rötterna har undersökts färdigt, läggs jorden tillbaka.