2019-09-02 Info

Uppdatering: Flera fall av ofredande mot kvinnor i löparspåret i Skärvik samt vid Lundhagsbadet

Under helgen blev ytterligare en kvinna utsatt av en okänd man, den här gången i närheten av Ekerö centrum.  Polisen och kommunen samverkar i det trygghetsskapande arbetet i kommunen parallellt med att polisens utredningsarbete pågår. Såväl kommunens väktare som polisen har ökat sin närvaro i kommunen.  Kommunen och polisen uppmanar till fortsatt försiktighet och att man är uppmärksam på avvikande beteenden.

-       Ekerö kommuns politiska ledning ser mycket allvarligt på senaste tidens händelser. Kommunen bistår och stöttar polisen i deras arbete för att återställa tryggheten i kommunen. Jag har personligen tät kontakt med kommunens säkerhetsenhet samt polisen för att hela tiden kunna följa utvecklingen, säger Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M). 

Tipsa Polisen!
Kontakta polisen på 11414 eller www.polisen.se om man själv har blivit utsatt, har sett något avvikande beteende eller annars har någon information/tips som kan kopplas till händelserna. Alla tips lämnas direkt vidare till utredningsgruppen hos polisen. 

Polisen finns också på Polisens kontaktpunkt Ekerö, i kommunhuset som vanligt på onsdagar kl 13-15. Vid pågående brott, ring 112!