2015-06-03 Trafik och infrastruktur | Info

Utbyggnad av Ekerövägen med ny gång- och cykelväg, ny cirkulationsplats och ny gångtunnel

Skiss på den färdiga vägen

Vägarbetet innebär att en ny cirkulationsplats med anslutning mot nytt bostadsområde som planeras mellan Ekerövägen och befintliga fastigheter tillhörande Ekerö Bostäder vid Wrangels väg.

Vägarbetet innebär att en ny cirkulationsplats kommer att anläggas med anslutning mot nytt bostadsområde som planeras mellan Ekerövägen och befintliga fastigheter tillhörande Ekerö Bostäder vid Wrangels väg.

I projektet ingår även att bygga en ny gång- och cykelväg från Villavägen till Ekerövägen samt utmed Ekerövägen hela vägen bort till Tappströmsvägen.

Den befintliga gångtunneln under Ekerövägen vid busshållplatserna kommer att rivas och ersättas av en ny, bredare gångtunnel utformad för maximal trygghet där ena sidan i tunneln planeras förses med en ljusvägg för att erhålla en så trygg och ljus miljö som möjligt. Biltrafiken kommer att ledas förbi via en omläggning av Ekerövägen för att undvika trafikstörningar. In- och utfarter för byggtrafiken kommer också att placeras för att minimera eventuella störningar.

Bygget planeras pågå under cirka 15 månader med start i juni 2015 och beräknas vara klart under hösten 2016.

Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med utbyggnaden av Ekerövägen.