2020-02-07 Omsorg och hjälp | Info

Utmärkelse till ideella föreningar

Socialnämnden delar ut en utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som aktivt arbetar för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag.

Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas föreningar/organisationer som tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller som bedriver arbete som kan ses som ett komplement till Socialnämndens verksamheter.

Ansök senast 15 mars 2020

För information och ansökningsblankett