2019-11-07 Bygga, bo och miljö | Info

Utställning av Träkvista torg

Under granskningstiden, 10 november – 9 december 2019, finns granskningshandlingarna att ta del av i kommunhusets entré på Tappströmsvägen 2. Utställningen finns att ta del av även i biblioteket i Ekerö Centrum, Mälarö torg 7B.

Granskningsmöte hölls i form av Öppet hus den 10 november 2019, kl. 12:00-14:30 i Bibliotekets foaje. Representanter från kommunen och exploatör tillsammans med konsulter fanns på plats för att svara på frågor och ta in synpunkter.
 

 Nya planhandlingar finns här: Planhandlingar för Träkvista torg