2018-04-16 Trafik och infrastruktur | Info

Vägbeläggningsarbete tisdag 17 april i Ekerö tätort

Tidagen den 17 april från kl.22.00 till onsdag 18 april kl.05.00 kommer Ekerö kommuns underentreprenör att genomföra asfalteringsarbeten på Bryggavägen i Brygga industriområde samt på Ekerövägen i höjd med OKQ8. Det medför en begränsad framkomlighet för den som färdas på aktuella sträckorna under arbetstiden. 

Därutöver kommer också potthål att lagas på kommunens parkeringsplatser under de kommande veckorna.