2019-02-21 Info

Välkommen att delta i medborgarundersökning om trygghet i Ekerö!

Ekerö kommun och Lokalpolisområde Vällingby/Ekerö genomför en uppföljande medborgarundersökning om trygghet. Syftet med enkäten är att svaren från ekeröborna ska utmynna i så kallade medborgarlöften som Polisen och kommunen i samverkan ska jobba för att uppfylla.  

Förra gången genomfördes undersökningen hösten 2016 och då svarade 691 ekeröbor på frågor om trygghet. Det var ett väldigt högt deltagande och visar med tydlighet att frågan är viktig för kommunens invånare. Många av de kloka synpunkter vi fick har vi jobbat vidare med och nu vill vi följa upp dessa för att se om det givit någon effekt samt om några andra frågeområden har förändrats sedan 2016.  

Välkommen att starta undersökningen här!

Stort tack på förhand för att du hjälper oss förbättra tryggheten på Ekerö!
Med vänlig hälsning,
Ekerö kommun och Lokalpolisområde Vällingby/Ekerö