2017-11-02 Info

Välkommen till Medborgardialog!

Den 14 november anordnar Ekerö kommun en medborgadialog där alla boende i Ekerö kommun får möjlighet att träffa sina folkvalda politiker för diskutera Träkvista torgs framtida utveckling. 

Varmt välkommen att göra din röst hörd tisdagen den 14 november! Vi träffas i Wrangelska Salen, Ekebyhovs slott, kl.18-19.  

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande
På uppdrag av presidiet i kommunstyrelsens arbetsutskott.