2019-05-28 Kommun och politik | Info

Valnämndens preliminära rösträkning 2019-05-29

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Debatten onsdagen den 29 maj med början kl 09.00. 

Göran Löfgren
Ordförande