2015-01-16 Kommun och politik | Info

Den första januari tillträdde Adam Reuterskiöld posten som Kommunstyrelsens Ordförande

Bild på Adam Reuterskiöld

Det innebär att han kommer att leda Ekerö kommun den kommande mandatperioden.
Nedan följer en intervju med Adam om hans politiska engagemang och vision för Ekerö kommun.

Hur kommer det sig att du började engagera dig i politiken?

— Jag var med i MSU (Moderat Skolungdom) när jag gick i mellanstadiet, även om jag inte direkt var så engagerad politiskt då. Mitt engagemang som det ser ut nu började 2005, mycket tack vare en engagerad förälder i ett av mina barns klasser. Eftersom jag både är företagare samt bor här i kommunen så påverkas jag mycket av lokalpolitiken och då kändes det bra att engagera sig. Jag har inte haft någon strategi för att göra någon slags politisk karriär utan det har under tiden fallit på plats. Efter att ha varit med ett tag i lokalpolitiken kan man börja få förtroendeuppdrag, jag började i Miljönämnden och efter det blev det Moderaternas partistyrelse. Det gav en bra inblick i hur det ideella arbetet fungerar i praktiken.

Hur ska fler medborgare i Ekerö kommun bli mer politiskt involverade?

— Det är viktigt att alla partier jobbar för att ha en bred blandning av personer med olika erfarenheter och bakgrunder. Att vara engagerad ideellt tar mycket tid och vi försöker att engagera så många som möjligt. Det gör vi bland annat genom att stå på torgen och hålla möten för nya medlemmar. Hela kommunen gynnas av att fler engagerar sig. Det är en rolig erfarenhet att få ta del av hur politiken fungerar "hands on".

Hur kommer medborgarna att märka att du är kommunens nya KSO?

— Förhoppningsvis kommer jag att kunna komma med nya tankar och idéer. Nu innan jag tillträder kommer jag att vara ute i verksamheterna mycket för att samla in intryck och ser hur det fungerar. Jag anser att vi måste vara lyhörda om vad medborgarna vill och hur medarbetarna i Ekerö kommun arbetar.

Vad i Ekerö kommun är du mest stolt över?

— Det måste vara atmosfären, känslan som finns i kommunen. Hur vi förhåller oss till varandra och den respekten som finns här. Jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid den känslan, vi har en egen identitet här ute. Jag tycker även att det finns en bra stämning bland partierna inom politiken. Trots att vi inte håller med varandra i talarstolen finns det en ömsesidig respekt för olika åsikter och det tror jag är viktigt för demokratin.

Hur ska Ekerö kommun arbeta för mer öppenhet?

— Alla medborgare ska ha lika stor rätt att påverka politiken. Det bästa vore om fler engagerade sig i ett parti som de sympatiserar med. På så sätt kan respektive parti ta med de åsikterna upp i nämnderna och på så sätt påverka den politiken som förs. Det är också viktigt att partierna kommunicerar de beslut som tas och varför de har tagits.

Vilka förändringar kommer du att arbeta för att Ekerö kommun ska nå?

— Jag brukar säga att jag har fyra olika punkter som jag vill arbeta efter. Den första är att vårt mål ska vara att lämna över en bättre kommun till nästa generation. Det innebär i praktiken att vi alltid ska planera för långsiktiga investeringar som gynnar kommunen i framtiden. Den andra punkten är att vi alltid ska komma ihåg att vi politiker och tjänstemannaorganisationen finns till för medborgarna, det är vårt främsta syfte. Ett bra exempel på det är inrättandet av det nya kontaktcentret Ekerö Direkt som kommer att implementeras i januari. Punkt tre är att trots att vi är en bra kommun just nu så ska vi alltid sträva efter att bli bättre. Jag tror att den drivkraften är viktig hos såväl politiker, tjänstemän som medborgare. Den sista punkten är att vi ska sträva efter att maximera marginalnyttan. Det innebär i praktiken att vi ska lyckas få fram så mycket service på så få insatser som möjligt.

Under hösten har du besökt flera av kommunens verksamheter?

— Jag besöker verksamheterna inom Ekerö kommun eftersom jag inte har haft så mycket kontakt med till exempel socialtjänsten. Skola, vård och omsorg är stora områden inom kommunens verksamheter och jag vill lära mig mer. Jag kommer även i fortsättningen försöka vara ute så ofta jag kan, även i min nya roll. Det är viktigt att få en förståelse för arbetet och kontakt med våra medarbetare. Det är en fantastisk verksamhet som kommunen bedriver inom alla delar och vi har engagerade och duktiga medarbetare.