Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för ekero.se och undersidor

Ekerö kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Ekero.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Hur vi ska åtgärda bristerna

Vi bygger just nu en tillgänglighetsanpassad webb och e-tjänsteportal som lanseras hösten 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Beskriv hinder du upplever när du vill ta del av vår digitala service.
Kontakta dock oss på info@ekero.se för att ge oss möjlighet att åtgärda bristerna.

Oskäligt betungande anpassning

Ekerö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan även vända dig till DIGG om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Eller hur vi svarar på dina påpekanden.

https://www.digg.se/tdosanmalan?fbclid=IwAR2y74mZCfXOzxysEZB1EHe7P2EJbAD5QhnvQZ4FJRaWTVd5zZkQ1jz4xJA