Förslagslåda till Ekerö kommuns politiska partier

Hanteringsordning för förslagslåda till kommunens politiker

Förslagslådan finns på kommunens hemsida ekero.se samt som en fysisk låda utanför entrén till kommunhuset.

Alla medborgare i Ekerö kommun kan lämna sitt förslag (detta gäller dock inte politiska partier, politiskt förtroendevalda i Ekerö kommun och politiska organ). Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat med medborgarens namn.

Förslag till förslagsbrevlådan får inte vara diskriminerande, odemokratiskt eller handla om enskilda personer.

Förslag från medborgare ställs till samtliga partier som finns representerade i Ekerö kommunfullmäktige.

Förslagen vidarebefordras direkt till gruppledarna för partierna.

Förslagen anses som rent politiska och kommer inte att registreras eller omhändertas av tjänstemän. Någon samlad redovisning av vilka förslag som tagits om hand av de politiska partierna kommer inte i efterhand att lämnas.

Ekerö kommuns politiska partier ansvarar för hur en medborgares förslag till förslagsbrevlådan hanteras i det fortsatta politiska arbetet.

BCR3