Diarium och Arkiv

 

Varje kommunal nämnd/förvaltning har en officiell myndighetsbrevlåda och ett eget diarium där allmänna handlingar registreras. Detta sköts och bevakas av registratorn/nämndsekreteraren vid varje myndighet. Efter registrering skickas posten vidare till berörd tjänsteman för handläggning.

Vill du ta del av en handling eller få information om ett ärende? Kontakta berörd nämnd genom att skicka in din fråga! Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds/förvaltnings brevlåda eller via växeln.