Registrering och diarium

Ekerö kommun har ingen central registrator eller diarium, varje nämnd ansvarar för sina egna inkomna/utgående eller upprättade handlingar.

I diariet registreras ärenden och handlingar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar och ansökningar. Vill du ta del av handlingar som finns i diariet kan du besöka den förvaltning som handlägger ärendet.