Kommunarkivet

Ekerö kommunarkiv finns till för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra handlingar.

Kommunarkivarien har till uppgift att vårda och skydda de handlingar som ska bevaras i den kommunala verksamheten. Ett antal lagar styr arkiveringen i en kommun. Exempel på dessa är:

Offentlighetsprincipen, som återfinns i grundlagen Tryckfrihetsförordningen, reglerar din rätt till insyn i myndigheters arbete. Den talar om att handlingar som kommer in till, eller upprättas i myndigheten är allmänna handlingar. Dessa handlingar har du rätt att ta del av utan att myndigheten får efterforska varför du har intresse av dem eller vem du är.

Myndigheten har alltid skyldighet att bedöma om uppgifterna i handlingen måste skyddas enligt sekretesslagen. Sådana uppgifter kan man inte ta del av om man inte har särskilda skäl för detta, exempelvis att uppgifterna gäller dig själv eller för forskning.

Arkivlagen beskriver hur man ska bevara och skydda arkiven och att arkiven också har skyldighet att tänka på det historiska perspektivet då man avgör vilka handlingar som ska bevaras.

I arkivet finns många handlingar som du själv kan forska i. Eftersom arkivhandlingar alltid är original så måste forskningen göras på plats i kommunhuset. Du får hjälp att komma igång och att söka efter de handlingar som rör ditt forskningsområde.

Om du vill besöka arkivet ring gärna och beställ en tid hos arkivarien.