Ur Kommunarkivet

Ekerö kommuns arkiv innehåller handlingar från 1862 och fram till idag. Året 1861 kom den reform som gav Sverige sin kommunindelning. Ekerö bestod då av åtta kommuner: Adelsö, Munsö, Ekerö, Lovö, Färentuna, Hilleshög, Sånga och Skå.

Den första kommunsammanslagningen gjordes 1952 och då blev de åtta kommunerna två: Ekerö och Färingsö. Från och med 1971 är det endast en kommun: Ekerö.

Här är några exempel på de handlingar som finns i arkivet:

  • Protokoll och andra kommunala handlingar som rör den politiska processen
  • Handlingar rörande äldre skolväsendet såsom byggnader och inventarielistor
  • Betyg och närvarokataloger från skolor
  • Handlingar rörande socialtjänst (förr kallad fattigvård)
  • Hundskattelängder och hästuttagningslängder
  • Byggnadsinventering
  • Kulturprogram och kommunens egna trycksaker

De flesta handlingar kan du ta del av utan förbehåll, undantaget är uppgifter som faller under Offentlighets- och sekretesslagen.

Titta gärna på de handlingar och forskningar som vi länkar till här på höger, de är ett smakprov av en mycket större arkivskatt.

Är du intresserad av att se någon speciell handling eller vill du forska i kommunarkivet?

I arkivet finns många handlingar som du själv kan forska i. Eftersom arkivhandlingar alltid är original måste forskningen göras på plats i kommunhuset. Du får hjälp att komma igång och att söka efter de handlingar som rör ditt forskningsområde.

Att söka bland arkivhandlingar är tidskrävande, planera gärna så du har gott om tid på dig. Boka alltid tid hos kommunarkivarien, Anneli Brattgård, innan du kommer.

Enligt kommunala författningssamlingen KFS 10:2 tas det ut en avgift om antalet sidor överstiger 9 sidor.