Dina rättigheter

Som medborgare styrs dina rättigheter av lagar, förordningar och liknande regler. Några av dessa reglerar medborgarens rätt att ta del av allmän handling. Andra lagar reglerar skola, omsorg, miljö, byggnation, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. I den kommunala författningssamlingen för Ekerö kommun finns exempelvis de taxor kommunen har fastställt.