Journummer

Efter 16:30 på vardagar och på helger när kommunen har stängt kan du vid akuta händelser rörande fastighet, vatten och avlopp och sociala frågor nå kommunen på följande journummer

Fastighet:  08-124 575 80

Vatten och avlopp (Roslagsvatten AB):   08-767 84 50

Socialjouren:   010-444 05 00

När det gäller offentlig belysning och trafiksignal:   070-799 63 87

Vinterväghållning: 072-013 29 79