Ekerö kommuns mål

För att utföra och utveckla verksamheten i Ekerö kommun är målstyrning avgörande. Ekerö kommuns modell för verksamhetsstyrning utgår helt från målens centrala betydelse.

Den allra största delen av den kommunala verksamheten är reglerad i lagar och förordningar. Det betyder inte att allt står skrivet om vad och hur det kommunala uppdraget ska genomföras - oavsett om det är en obligatorisk eller frivillig verksamhet. I Ekerö kommun är målstyrning vägledande, istället för detaljstyrning och detaljreglering.

I Ekerö kommun finns mål på alla nivåer i organisationen.

  • Inriktningsmål och övergripande verksamhetsmål för hela kommunen som är beslutade av Kommunfullmäktige
  • Mål i nämnderna för sina ansvarsområden
  • Mål inom produktionsområden och mål inom enheten
  • Mål inom kontor och interna enheter