Begär ett registerutdrag

Vad innehåller ett registerutdrag?
Ett registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller vilka kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Gör så här för att begära ett registerutdrag
Fyll i och lämna in blanketten i kommunhusets reception som har öppet vardagar mellan kl 8.00 - 16.30. Observera att du måste kunna legitimera dig. Du kan ladda ner blanketten för begäran om registerutdrag här.  Du kan även hämta blanketten i receptionen.

När du lämnat in din begäran behandlas ditt ärende och du får information via sms om när ditt registerutdrag finns att hämta.