Handlingar och protokoll

På den här sidan kan du hitta kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

En vecka innan en nämnd sammanträder publiceras kallelsen på kommunens sammanträdesportal. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information i respektive ärende.

Här publiceras även protokollet från sammanträdet, efter att det har justerats.

Vill du ta del av en handling eller få information om ett ärende? Skicka e-post till nämndens myndighetsbrevlåda eller ring Ekerö kommuns växel 08-124 571 00.