Kallelser och Protokoll år 2000-2013

Från september 2013 publiceras kallelser och protokoll från nämndsammanträden och styrelser i Sammanträdesportalen, med undantag för Byggnadsnämnden som publicerar sina protokoll under sidan Byggnadsnämndens protokoll av tekniska skäl.

På flikarna till vänster kan du hitta äldre kallelser och protokoll från sammanträden i nämnder och styrelser från 2000- augusti 2013. Söker du någon särskild handling som inte finns här på hemsidan ska du vända dig till respektive nämnds funktionsbrevlåda.

Alla våra handlingar och protokoll är i pdf-format. För att kunna öppna och skriva ut blanketterna behöver du ha Acrobat Reader (eller motsvarande program) installerat på din dator.

Du kan ladda ner och installera programvaran gratis genom att klicka på länken här till höger.