Kommunal författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har Kommunfullmäktige fattat beslut om vilka arbetsordningar, bidragsregler, taxor etc. som gäller i Ekerö kommun. Besluten finner du här nedan.

DEN KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN