Kommunens organisation

Ekerö kommun består av en politisk del och en tjänstemannaorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas medan tjänstemännen verkställer de beslut politikerna fattat.

Ekerö kommuns organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.