Kommunala bolag

Ekerö kommun har ett helägt kommunalt bostadsbolag, AB Ekerö Bostäder. Företaget har 821 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö.

Merparten av Ekerö Bostäders lägenheter/radhus finns runt Ekerö och Stenhamra centrum med närhet till skolor, affärer, allmänna kommunikationer och kommunal service. Det finns även bostäder i Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö.

Bolagets områden delas upp i fem grupper:

  • Ekerö centrum (Wrangels väg, Ekebyhovsvägen, Ekuddsvägen, Ångbåtsvägen, Gustavavägen)
  • Brunna (Ploglandsvägen)
  • Stenhamra (Fårhagsplan, Söderströms väg, Vallviksvägen)
  • Adelsö (Hovgården)
  • Drottningholm (Dragonvägen)

Mer information om bolaget återfinns på deras hemsida, www.ekerobostader.se