Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom förskolan, grundskolan, skolbarnsomsorgen, särskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna.

Nämnden styr verksamheten på flera olika sätt, bland annat genom att besluta om mål för verksamheten, fastställa "villkor" för skolor och förskolor, teckna "avtal" med fritidsgårdarna, göra ekonomiska uppföljningar och kvalitetsuppföljningar samt att informera och föra dialog med enhetscheferna. Barn- och utbildningsnämndens beställningarna kan utföras av olika utförare, till exempel kommunen, en förening eller en stiftelse.  

Många av Barn- och utbildningsnämndens beställningar utförs av en produktionsverksamhet som är underställd Kommunstyrelsen. Produktionen är i dagligt tal alla kommunala förskolor, skolor och andra enheter där verksamhet bedrivs.