Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra valen till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet men även eventuella extraval och folkomröstningar.