Kommunalråd och Oppositionsråd

Endast två förtroendevalda politiker är anställda av kommunen för att arbeta med politik. Det är Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M), som också är Kommunstyrelsens ordförande samt Oppositionsrådet Hanna Svensson (S), som också är 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M)

Kommunalråd Adam Reuterskiöld (M)

Alla andra förtroendevalda, oavsett om de är ordförande i någon större nämnd eller är ersättare i någon mindre politiskt tillsatt sammanslutning, är fritidspolitiker, vilket betyder att de är engagerade i politiska uppdrag i Ekerö kommun fast de har en annan huvudsaklig civil sysselsättning.

Fritidspolitikerna har rätt att ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att delta i t.ex. ett nämndsammanträde. Han eller hon får då ett arvode för sin insats.

Eftersom mycket av det politiska arbetet utförs på fritiden av de förtroendevalda finns det en överenskommelse som säger att det förutom ett heltidsarvoderat kommunalråd, som är ledaren för den koalition som har den politiska majoriteten, också ska finnas ett arvoderat oppositionsråd, som är ledaren för det största oppositionspartiet.

Syftet är att oppositionsrådet ska ha en praktisk möjlighet att kunna sätta sig in i alla ärenden och bedriva en aktiv oppositionspolitik.

 

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S)