Kommunalrådet Adam Reuterskiöld

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld

Kommunalrådet är en av de två heltidsanställda politikerna i kommunen. Adam Reuterskiöld (M), som även är Kommunstyrelsens ordförande, tillträdde som kommunalråd 1:a januari 2015.

I början av 2015 fick jag förtroendet att tillträda som Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun. Som född och uppvuxen i kommunen har jag följt vår utveckling under de senaste decennierna och gläds över hur mycket som har hänt och hur utvecklingen går framåt. Nu står Ekerö kommun inför ytterligare omvandlingar. Under de närmsta åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter med både förbifart Stockholm och en breddning av 261:an som kommer att ge ett bättre trafikflöde på länsvägen. Omvandlingen innebär att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att gå från att vara en utpräglad landsortskommun till vår version av en småstad. Som tidigare lantbrukare är jag mån om miljön och kommer att verka för att Ekerö kommuns expansion sker på ett långsiktigt hållbart sätt så att varken miljön, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras.

Innan jag tillträdde som kommunalråd har jag varit aktiv i olika delar av kommunpolitiken under de senaste åtta åren och hunnit med att vara både vice ordförande i miljönämnden, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot av stadsbyggnadsnämnden och ordförande i tekniska nämnden. Jag har under de senaste tolv åren arbetat som lantbrukare och företagare på Ekerö och dessförinnan som civilekonom inom det internationella näringslivet och har i denna roll även bott utomlands under stora delar av 90-talet.

Kommunalrådets engagemang vecka 13 - 2019

Måndag
Moderat kommunfullmäktigegrupp
Interna möten  

Tisdag
Möte med Storstockholm
Kommunstyrelsemöte  

Onsdag
Interna möten
Skrivbordsjobb  

Torsdag
Möte med polisen
Revisionsmöte
Skrivbordsjobb  

Fredag
Interna möten
Skrivbordsjobb

 Följ Kommunalrådet Adam Reuterskiöld via Facebook.

Följ Kommunalrådet Adam Reuterskiöld via Twitter.