Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som kommunfullmäktige har fastställt. 

Mandatfördelningen:
Nya Moderaterna 11
Centerpartiet 3
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 3
Socialdemokraterna 6
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 3
Öpartiet 4
Sverigedemokraterna 5

Kommunfullmäktige sammanträder i stort sett en gång i månaden, vanligtvis en tisdag med start kl.18.00. Ibland kan sammanträdet börja tidigare om det är många och innehållsrika ärenden. Så är det exempelvis för budgetsammanträdet i november. Sammanträdena hålls i Mälarökyrkan och dessa är offentliga – den som vill kan gå dit och lyssna. Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. Tid och plats står i kallelsen för det aktuella sammanträdet.

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare som väljs vart fjärde år. Mandatperioden 2018-2022 består fullmäktige av: Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Öpartiet.