Rådgivande organ

De kommunala råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. De fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Råden kan vara remissinstanser inom sina verksamhetsområden och de sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöterna och föreningsrepresentanterna i råden utses av Kommunstyrelsen.