Tjänstemannaorganisationen

För att utföra den breda kommunala verksamheten och att stödja politikerna inför deras beslutsfattande finns det cirka 1 600 personer anställda. De allra flesta finns ute i verksamheterna, t.ex. inom skolan och omsorgsenheterna.

Organisationsskiss för tjänstemannaorganisationen som PDF här