Fastighetskontoret

Tekniska kontoret delades i september 2014 upp i två enheter, ett fastighetskontor och ett teknik- och exploateringskontor.

Fastighetskontoret

Mellan kommunens fastighetskontor och Ekerö bostäder skapas ett nära samarbete som ger bättre förutsättningar för kompetensutbyte mellan de båda enheterna. För att uppnå skalfördelar samordnas den ekonomiska och administrativa förvaltningen där det är möjligt. Bostadsbolaget har möjlighet att inom nuvarande organisation hantera ökade volymer avseende ekonomi, felanmälan och drift. Kommunens fastighetskontor kan bistå bostadsbolaget med sin kompetens avseende förvaltning och projektledning.

Fastighetskontoret svarar vidare, i samarbete med de kommunala verksamheterna, för lokalförsörjningen i kommunen, för såväl egna som inhyrda lokaler. I uppdraget ingår att medverka till ett effektivt lokalutnyttjande samt bistå verksamheterna med erforderlig kompetens beträffande fastighetsfrågor.