Barn- och utbildningsförvaltningen

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen ingår följande:

  • Staben Barn- och utbildning
  • Skolor
  • Förskolor
  • Centrala elevhälsan
  • Centrum för nyanlända
  • Matproduktion
  • Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningen består av förskola för barn 1-5 år, grundskola med förskoleklass 6-16 år, individuellt gymnasium, central elevhälsa och matproduktion. Verksamheten innefattar idag ca 4100 barn och ungdomar på olika enheter inom organisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen styrs av regering och kommunala politiker. Uppdraget är reglerat av statliga styrdokument såsom läroplaner och skollag. Den kommunala politiken sätter upp mål för verksamheten på övergripande nivå.

 Barn- och utbildningsnämnden