Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet för barn och ungdom, Ekebyhovs slott samt fritidsgårdsverksamhet.

Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter. Genom särskilda avtal driver Studiefrämjandet aktivitetsbyrån och ungdomslokalen Fabriken.

I uppdraget ingår också förenings - och ungdomsfrågor som stöd till kulturell och idrottslig verksamhet i kommunen, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljöarbete samt ansvar för kommunens konstsamling, konstinköp och offentlig konstnärlig utformning.

Kultur- och fritidsförvaltningen består av följande enheter:

  • Kultur- och  fritidskontor
  • Kulturhus och bibliotek
  • Idélabbet
  • Ekebyhovs slott
  • Fritidsgårdarna
  • Kulturskola
  • Kultur- och fritidslokaler