Produktionsområde

I Ekerö kommun finns ett produktionsområde som är utförare av kommunala tjänster och verksamheter.

•Produktion Omsorg

Området leds av en produktionschef som ingår i kommunens ledningsgrupp. För att läsa mer om produktionsområdet, klicka på fliken till vänster.