Befolkning

Ekerö är en tillväxtkommun. Antalet invånare blir allt fler. För närvarande är vi 28.000 innevånare i kommunen. Planeringen utgår från att Ekerö ska växa med försiktighet och omtanke. Den långsiktiga planeringen de närmaste 20-30 åren finns utpekad i Ekerös Översiktsplan.

För den kommande 10-årsperioden finns en befolkningsprognos. I den ingår även effekten av att det byggs fler nya bostäder i kommunen.  Hela rapporten hittar du kolumnen till höger på den här sidan.

Den aktuella befolkningsprognosen är från april 2014 och sträcker sig över perioden 2014-2023.

Nuvarande prognos visar på en sammantaget långsammare utveckling av antalet Ekeröbor än vad som var fallet i den förra prognosen som togs fram för ett år sedan. Men det skiljer sig för olika åldrar.

Befolkningsprognosen är en av flera underlag som ligger till grund för planeringsförutsättningarna för Ekerö kommun och för den kommande treåriga budgetperioden.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR LÄSBAR VERSION

Statistik över befolkning

Delområdesprognos

Befolkningsprognosen finns också nedbruten i flera olika delområden inom Ekerö kommun. Rapporten finns i länk även den till höger på sidan i egen länklista. Den tilltänkta byggnationen av nya bostäder ingår i den presenterade rapporten per delområde. 

Delområdesprognoserna kan med fördel användas i verksamhetsplaneringen inom kommunens olika geografiska områden.