Kvalitet och jämförelser

Ekerö kommun strävar efter att alla verksamheter ska hålla en så hög kvalitet som möjligt och att du som kommuninnevånare ska få valuta för dina skattepengar.

Genom medborgar- och brukarundersökningar, utvärderingar, kvalitetsuppföljningar, nyckeltal och mycket annat arbetar vi med kvalitets- och utvecklingsarbete.
De verktygen hjälper oss att se hur vår service fungerar och hur vi kan förbättra för dig som kommuninvånare.

På den här sidan hittar du kommunövergripande undersökningar. Verksamhetsspecifika undersökningar hittar du på respektive område.

Här finns kommunövergripande information om kommunens jämförelser med andra kommuner!

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

www.kolada.se

Med över 2000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion".

Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Kommun och Landstingsdatabasen