Vänorter

Den 18 augusti 1990 tecknade Ekerö kommun under ett vänortsavtal med orten Otepää i Estland.

Ekerös insatser inriktades till en början i utbildning av Otepääs politiker i grundläggande demokrati- och organisationsfrågor. Man skapade även ett projektsamarbete för införande, utbildning och driftsättning av digitalt mät-, kart- och informationssystem. Kartprojektet leddes av Thomas Otterskog.

Den första resan till Otepää företogs bland annat av Inger Linge, dåvarande Kommunstyrelsens ordförande och Inga B. Agnér, dåvarande Kommunfullmäktige ordförande. Vid besöket lades grunden till vänortssamarbetet.

Otepääs politiker besökte Ekerö kommun under valet 1991 för att se hur ett demokratiskt kommunalval gick till. Den 18 september 2010 bjöds representanter från Otepää återigen till Ekerö kommun, dels för att övervaka valdagen den 19:e september, men även för att fira den 20-åriga vänortssamarbetet emellan kommunerna. Ekerö kommun fick då besök av Otepääs delegation som bestod av Aivar Nigol (Chairman of Council), Jaanus Raidal (Member of Council) och Andres Arike (Assistant Mayor).

År 2011 fick Ekerö kommun en inbjudan från Otepää om att delta i deras 75års-jubileum firande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 29 mars att Jan-Eric Billter (FP), Solveig Brunstedt (C) och Lars Holmström (S) skulle åka och representera Ekerö kommun.

                                      
Ekerö kommun                                 Otepää rural municipality (kommun)


För att läsa mer om Otepää, besök gärna deras hemsida via länken här till höger.