Kartprojektet

Kartprojektet är det största enskilda projektet för Ekerö i vänortssamarbetet. I början på 1990-talet hade Ekerö kommun lagt om sitt kartsystem till digital teknik.

1992 började den nya Estniska staten att återlämna den mark som konfiskerats av sovjetstaten. Under sovjettiden fanns det bara en fastighetsägare i Estland nämligen sovjetstaten. Kartläggning hade tidigare bara skötts av den sovjetiska armén.

Den Estniska landkommission frågade då Ekerö om man kunde få hjälp med införandet av modern mät- och kartteknik.

Kartingenjör Thomas Otterskog och mätingenjör Lars Kronlund fick i uppdrag att åka till Otepää. Deras insatser har haft stor betydelse för landreformen och skapandet av den fria demokratiska staten Estland.

Källa: Ekerö kommuns biståndsprojekt i Estland och Lettland 1990-2000, författare - Thomas Otterskog.