Planer & styrdokument

I Ekerö kommun finns det flera olika policydokument, som anger mål och riktlinjer för hur anställda i kommunen ska arbeta inom olika områden. Dessa dokument är nödvändiga för att skapa effektivitet och helhetssyn i organisationen.

I exempelvis informationspolicyn beskrivs hur kommunen ska arbeta med intern och extern information. I personalpolicyn kan du läsa om kommunens personalpolitik.

Många av styrdokumenten hittar du i den kommunala författningssamlingen.