Samverkan med civilsamhället

Samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället skapar förutsättningar för en bättre morgondag. Ofta delar vi mål men använder olika vägar för att nå dit.

Utifrån våra olika roller i kommunen möter vi civilsamhället i olika sammanhang. Om vi arbetar tillsammans kan vi nå längre och skapa en ännu bättre morgondag för medborgarna i Ekerö kommun. Med ökad förståelse för varandras förutsättningar, erfarenheter och kunskaper kompletterar vi varandra.

När vi möjliggör och tar vara på en bredd av engagemang och delaktighet kan enskilda medborgares idéer och drömmar förverkligas. Därtill banar vi väg för viktiga samhällsinsatser. Samverkan med civilsamhället ger mervärde, resulterar i innovativa och kostnadseffektiva lösningar samt möjliggör för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.

Tillsammans kan vi mer!

 

Meny

Vad är civilsamhället?

Vår modell för samverkan

Policy

Dialog om samverkan

Medborgarinflytande

Föreningar på Mälaröarna

Idélabbet

Guide till samverkan

Kontakt