Idélabbet

2019 invigdes Ekerö kommuns nya verksamhet Idélabbet. Idélabbet arbetar med att ta tillvara på, inspirera till och underlätta för människors engagemang. Verksamheten ska möjliggöra för en mångfald av initiativ och aktiviteter i kommunen.

Vilka vänder sig Idélabbet till?

Idélabbet är öppet för personer i alla åldrar med idéer som kommer kommunen och kommunmedborgarna till gagn. Det kan vara allt ifrån att starta ett fotbollslag till att anordna speed-dating för pensionärer. Det enda kravet som finns på dig som vänder sig till Idélabbet är att du själv ska vara drivande i processen för att förverkliga din idé.

Vad gör Idélabbet?

På Idélabbet arbetar två coacher. De har som uppdrag att underlätta för och kanalisera invånares engagemang. Coacherna kan ge stöd i att skriva en projektplan, ansökan om föreningsbidrag, anordna en workshop eller att underlätta för att aktörer kommer i kontakt med varandra. Det ger verktyg till att förverkliga idéer även till personer som saknar tidigare erfarenhet av att driva egna projekt.

Idélabbet ska vara flexibel, medskapande och i dialog med civilsamhället och kommunen ha beredskap för att förändra sin verksamhet när nya behov dyker upp. För oss i den kommunala organisationen kan Idélabbet fungera som en första kontaktyta gentemot civilsamhället.

Mer info och kontaktuppgifter finns på www.ekero.se/idelabbet