Kontakt

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss i Samverkansorganet. Du kan även nå oss alla på tel: 08-124 571 00 

Samverkansorganet består av representanter från kommunens olika förvaltningar. Vi har som uppdrag att bevaka hur samverkan med civilsamhället sker idag och hur den kan utvecklas till fler områden. Samtidigt arbetar vi för en utökad civilsamhällessamverkan mellan våra enheter och förvaltningar. 

Amalia Sjindjapkin, civilsamhällets idécoach, Idélabbet, Kultur- och fritidsförvaltningen, amalia.sjindjapkin@ekero.se

Amanda Sjöberg, civilsamhällets idécoach, Idélabbet, Kultur- och fritidsförvaltningen, amanda.sjoberg@ekero.se

Klara Löwenberg, utvecklingsledare, Barn och utbildningsförvaltningen, klara.lowenberg@ekero.se

Lena Törnblom Löfquist, samordningschef, Kommunstyrelseförvaltningen, lena.tornblom-lofquist@ekero.se

Mathias Elmersjö, utvecklingsledare, Socialkontoret, mathias.elmersjo@ekero.se

Michaela Thomsson, exploateringsingenjör, Teknik- och exploateringskontoret, michaela.thomsson@ekero.se

Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare och processledare för Samverkansorganet, Kultur- och fritidsförvaltningen, riccard.slettengren@ekero.se

Thomas Hammarström, plankoordinator, Planenheten, thomas.hammarstrom@ekero.se