Tjänstegarantier

En tjänstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt att systematiskt åtgärda de brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. Tjänstegarantier är därmed en del av kommunens kvalitetssystem.

Samtliga nämnder inklusive Kommunstyrelsen har antagit tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter.

Kommunstyrelsen
Näringsliv och turism

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn och utbildning

Socialnämnden
socialkontoret 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid I Kultur och fritid II 

Miljönämnden
Miljönämnden 

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden 

Om du upplever att kommunen inte har levt upp till de fastställda garantierna kan du vända dig till respektive verksamhetsansvarig eller använda dig av formuläret för synpunkter och klagomål som du hittar här.