Arbetsmarknad

Ekerös attraktionskrafter är lugnet, naturen, närheten till storstaden och utbudet av kultur som gör att människor och företag vill flytta hit. Trots ett högt förändringstryck sker tillväxten med försiktighet och omtanke för att bevara de unika naturmiljöerna. I kommunen finns bland annat medeltida kyrkor, golfbanor, båthamnar, vandringsleder, gårdsbutiker och ett starkt och rikt kultur- och föreningsliv. Här finns två av Sveriges 15 världsarv, Drottningholm och Birka - Hovgården. Det är livskvalitet att bo på de vackra Mälaröarna!

Idag är det cirka 28 000 boende i kommunen. Förvärvsfrekvensen är bland den högsta i landet och befolkningen är ung och välutbildad.

I kommunen finns drygt 8 500 arbetstillfällen. Ekerö kommun är med ca 1 300 årsarbetare inom framförallt vård, skola och omsorg den i särklass största arbetsgivaren.

Den förväntade befolkningsökningen innebär att antalet arbetstillfällen kan komma behöva öka till över 9 000 för att den så kallade arbetsplatskvoten inte ska sjunka. Detta kräver i sin tur utvidgning av flera befintliga verksamhetsområden såväl planering för några nya.

Ungefär hälften av kommunens befolkning förvärvsarbetar och cirka två-tredjedelar av dessa pendlar till arbete i andra kommuner inom Stockholms län och även några till kommuner i andra län. En utpendling på cirka 8 300 personer och en inpendling på cirka 3 300 ger en nettoutpendling (endast arbetstid beaktad) på cirka 5 000 personer i åldern 16 år och äldre.

Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat mycket snabbt och uppgår idag (år 2018) till cirka 4 000. Av dessa uppskattas cirka 3 000 bedriva aktiv näringsverksamhet. De största privata företagen har 50 – 100 anställda.

Marknadsföringen av kommunen som besöksmål med två världsarv och närheten till Stockholm har ökat intresset för besökare vilket ställer krav på utökat serviceutbud. Detta leder i sin tur till nya arbetstillfällen i kommunen.